Cây gạt nước

1. Đầu gạt nước bằng nhựa
2. Tấm Eva có độ đàn hồi
3. Diện tích tiếp xúc với mặt sàn: 43x10cm
4. Cán Thẳng: dài 140cm. Cán Tăng Đơ: kéo dài 140cm, thu ngắn 70cm.