Cây nối dài lau kính

Cây nối dài lau kính
Có các loại Cây nối dài lau kính:
* Cây nối dài 1.2 mét (2 đoạn)
* Cây nối dài 2.4 mét (2 đoạn)
* Cây nối dài 3 mét (2 đoạn)
* Cây nối dài 3.6 mét (2 đoạn)
* Cây nối dài 4 mét (2 đoạn)
* Cây nối dài 4.5 mét (2 đoạn)
* Cây nối dài 6 mét (3 đoạn)
– Xuất xứ: Hàng nhập khẩu
– Chất liệu: Nhôm
– Màu sắc: trắng bạc
– Khớp vặn: nhựa